Huế trong tôi

Huế là mảnh đất nằm giữa miền Trung, từng là thủ phủ của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, rồi kinh thành Phú Xuân của vương triều Quang Trung. Từ năm 1802 đến năm 1945, Phú Xuân – Huế trở thành kinh đô của vương triều Nguyễn. Vùng đất này cũng là nơi sản sinh và hội tụ nhiều con người, nhân vật lịch sử nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực…

Nghiên cứu về Huế và con người Huế từ lâu đã được các nhà nghiên cứu đặt ra và đã có nhiều công trình nghiên cứu công phu. Tuy nhiên, nghiên cứu, viết về những con người lịch sử gắn với vùng đất Huế thì còn ở mức độ khiêm tốn. Quyển sách “Huế trong tôi” viết về Huế và những nhân vật lịch sử liên quan đến Huế công bố trên tạp chí Huế Xưa và nay – tạp chí của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là kết quả, là tình cảm của Giáo sư trong quá trình nghiên cứu về Huế gần hai thập kỷ qua.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  (tài liệu này chỉ phục vụ tại thư viện)

 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 40