Nghề nuôi nhông cát

Chúng ta đang quan tâm tới việc xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho nhân dân các vùng khó khăn. Đặc biệt ở những miền đất đai khô cằn, nước khan hiếm và các điều kiện tự nhiên rất khốc liệt thì mô hình nuôi nhông cát là rất thuận lợi, vừa phát triển kinh tế lại vừa thich nghi cao với điều kiện khí hậu ở nơi đây…
Khái quát về nghề nuôi nhông cát; những giá trị kinh tế của nhông cát; đặc điểm sinh học của nhông cát; kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc và thu hoạch…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16