Kỹ thuật trồng các loại khoai

Sản xuất lương thực là ngành quan trọng của nông nghiệp Việt Nam. Lúa là cây lương thực quan trọng nhất, chiếm diện tích gieo tròng lớn nhất. Cây lương thực quan trọng thứ hai là ngô đang có xu hướng tăng ở Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Cây lương thực quan trọng thứ ba là cây sắn đang có xu hướng tăng ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cây lương thực quan trọng thứ tư là khoai lang. Ngoài ra, những cây lương thực lấy củ và lấy hạt khác như: Khoai tây, khoai môn, khoai mỡ, dong riềng, lúa mì, lúa mạch….

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cũng như phòng trừ sâu bệnh cho từng loại khoai; giới thiệu những giống khoai có phẩm chất tốt và các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng khoai…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 80