Không phải huyền thoại

Người đọc từng biết đến hình ảnh vị Đại tướng tổng tư lệnh qua những văn bản lịch sử, những hồi ký và những thước phim tư liệu. Song phải đến “Không phải huyền thoại” chân dung của ông mới hiện lên như một nhân vật văn học trọn vẹn, với những ưu tư và trách nhiệm của một con người được lịch sử chọn.
Sách là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Một quyển sách công phu và chân thực về hình tượng sống động, lột tả được khía cạnh khắc nghiệt của chiến tranh, khốc liệt ở chiến hào, quyết liệt ở trên những căn hầm sở chỉ huy, và không khoan nhượng ở bàn nghị sự quốc tế…
Bấm vào  >>Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15