Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền

Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền

Quyển sách “Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền” khái quát các phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược có sẵn trong tự nhiên điều trị một số bệnh như: Phương pháp chủ yếu trị bệnh khí huyết thấp đàm; Phương pháp trị bệnh khí; Phép trị bệnh huyết; Phép trị bệnh thấp; Hóa thấp; Lợi thấp; Trục thủy; Phép trị bệnh đàm; Hóa đàm; Tiêu đàm; Điều đàm; Các phương pháp thoái nhiệt; Ôn bệnh; Biểu tổng hợp; Thời kỳ của ôn bệnh; Những chứng hậu chủ yếu của thấp ôn; Phương pháp trị ôn bệnh; Luận can bệnh; Những danh từ hàm nghĩa với can bệnh; Triệu chứng chủ yếu và phương pháp chẩn đoán bệnh can; Phân tích các phương pháp điều trị bệnh can; Vận dụng các phương tễ thường dùng đối với bệnh can; Phân loại thuốc thường dùng trong bệnh can; Cảm mạo; Điều trị chứng đau…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15