Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa đến nay, nền kinh tế đất nước đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là dấu ấn về sự tăng trưởng không ngừng về kim ngạch xuất khẩu qua các năm mà đóng góp của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, góp phần tạo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam cũng như tác động mạnh tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Nhà nước Việt Nam…

Khái quát những quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế; Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16