Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề

Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề

Giới thiệu đôi nét về nghề thủ công Việt Nam; một số các ngành nghề, làng nghề, phố nghề truyền thống Việt Nam. Các vị Tổ nghề và các nghề thủ công truyền thống Việt Nam như: nghề đồng, nghề rèn sắt, nghề kim hoàn, nghề làm lược, khắc ván in, nghề tạc tượng, nghề sơn vẽ, nghề chế tạo súng… Sách nhằm giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu hơn về các sắc màu văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ thiết thực vào việc tra cứu, mở rộng hiểu biết của bạn đọc về truyền thống văn hóa giàu có và độc đáo đó; góp phần xây dựng nền “Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 35