Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế

Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (2007) đã đặt dấu mốc quan trọng mang tính bước ngoặt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Tham gia vào thị trường tòan cầu, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các định chế kinh tế chung, chịu tác động trực tiếp và gián tiếp của mọi biến động kinh tế thị trường thế giới….

Nêu một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế; tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp việt nam; chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam trong thương mại quốc tế…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 17