Những bài làm văn mẫu 12 – Tập 2

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp làm bài nhằm giúp học sinh học tốt hơn môn làm vănđồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên. Dựa trên chương trình cơ bản và nâng cao lớp 12 Trung học phổ thông, nêu rõ cách làm của từng thể loại: nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất minh hoạ cho lí thuyết và gợi ý, hướng dẫn để học sinh làm bài được tốt hơn… quyển sách này sẽ đem lại cho các em những điều thiết thực, bổ ích và là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh…

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 35