Văn ôn thi đại học

Khái quát những nét chính trong sự nghiệp sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm sáng tác văn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tóm tắt sự ngiệp sáng tác của Tố Hữu; những nét chính của phong cách thơ Tố Hữu; Phân tích, bình giảng thơ Huy Cận; Tóm tắt sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu; phân tích, bình giảng các bài thơ của Xuân Diệu; Phân tích, bình giảng thơ Chế Lan Viên; Hoàng Cầm; Hàn Mặc Tử; Nguyễn Đình Thi; Quang Dũng; Nguyễn Khoa Điềm; Nguyễn Minh Châu; Xuân Quỳnh… và một số bài văn đã đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 47