Bí quyết thành công Kỹ thuật trồng rau lấy lá hiệu quả

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: Trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản. Theo nghĩa rộng, nó còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản…
Sách bao gồm những nội dung chi tiết cụ thể về cách chọn giống, làm đất, gieo trong, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh của nhóm rau lấy lá và một số loại rau phổ hiến như rau muống, rau đay, rau ngót, rau cả,… Từ dó, giúp bà con nông dân canh tác hợp lý, thành phẩm đạt chất lượng tốt, năng suất cao…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 67