Trồng cây phát triển kinh tế – Kỹ thuật gây trồng Gấc, Rau Mầm, Cọc Dậu, Hông, Lát Mexico

Việc trồng cây phục vụ đời sống, trồng cây nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu là mục tiêu hàng đầu mà ngành nông nghiệp nước ta, bà con nông dân ta đang hướng tới. Trồng cây gì để phát triển kinh tế, làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh? Ngoài những loài cây như Cao su, Hồ tiêu, Điều, Cafe, Cây ăn quả, Hoa, Cây cảnh… còn những cây nào có thể trồng cây phát triển kinh tế, làm giàu hiện nay? Muốn trồng cây đảm bảo sống thì phải làm gì và làm như thể nào?
Nêu nguyên lý kỹ thuật gieo ươm cây; cách tạo cây con giống từ hạt; phương pháp giâm hom cành tạo cây phân sinh; chiết – ghép cây; phương pháp trồng cây phát triển kinh tế; nguyên lý kỹ thuật trồng cây; kĩ thuật trồng một số loài cây như gấc, trồng rau sạch – rau mầm, trồng cây cọc dậu…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 19