Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp

Nhằm giúp nông dân giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hàng năm ngân sách nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để cứu trợ. Mặc dù đây là gánh nặng lớn đối với ngân sách nhà nước, nhưng hiệu quả thu được chưa cao, số tiền cứu trợ chỉ mang tính chất khôi phục cuộc sống tối thiểu, chưa giúp nông dân khôi phục và bù đắp được chi phí sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện Đề án thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp nhằm ổn định sản xuất và đời sống của người dân hiện nay…

Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp

Quyển sách “Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp” gồm 4 phần về định hướng, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các văn bản hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và phương hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  (tài liệu này chỉ phục vụ tại thư viện)

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 47