4 phong cách bán hàng

4 phong cách bán hàng

Quyển sách “4 phong cách bán hàng” Vì sao họ thành công và làm thế nào để thành công được như họ. Đây là cuốn sách cần phải đọc đối với tất cả những ai đang và sẽ chọn bán hàng làm sự nghiệp cho mình. Đó là những khắc họa tuyệt vời và rất rõ ràng về bốn phong cách bán hàng. Bạn thuộc phong cách bán hàng nào và bạn phải hành xử như thế nào khi thuộc kiểu đó? Cuốn sách sẽ buộc bạn phải tự đánh giá: Bạn là ai, bạn đang ở đâu, và bạn cần phải làm gì để thành công trong sự nghiệp bán hàng của mình. Nếu bạn chưa hiểu mình là ai, điều gì thúc đẩy bạn, và bạn có thể làm gì để vượt qua những giới hạn của bản thân thì những thủ thuật gì cần cho bạn lúc này…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 119