Văn hoá tộc người Nùng

Bản sắc văn hóa của các tộc người trên đất nước Việt Nam thể hiện rõ trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong hoạt động kinh tế. Từ việc ăn ở mặc tới các ứng xử trong quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong các dịp vui chơi, lễ tết, hiếu hỷ… tất cả đều có những nét riêng biệt. Và những riêng biệt về trang phục, lối sống, sinh hoạt… lại có những điểm chung tương đồng, đó là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đó là cách đối xử hài hòa với thiên nhiên; là cách ứng xử nhân văn trong mối quan hệ với nhau…

Sách khái quát những thông tin cơ bản về nét văn hóa của một tộc người trên các phương diện như: Lược sử về văn hóa tộc người; văn hóa mưu sinh; văn hóa vật chất; văn hóa ứng xử; văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Nùng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 41