Cẩm nang quản lý

Sách m?i

Hướng dẫn những kỹ năng và tư tưởng để trở thành  nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng; quản lý các cá nhân; quản lý toàn bộ đội ngũ và những kỹ năng cứng giúp quản trị công việc kinh doanh.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016189

Kho mượn: MVL.019540; MVL.019541

 

Views: 5