5 cuốn sách về giáo dục thời Covid-19

Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch vào ngày 11/3/2020, hầu hết học sinh đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của việc học tại trường.

Những cuốn sách dưới đây cho biết bối cảnh của giáo dục khi đại dịch bùng phát, những khó khăn mà ngành này phải đối mặt, việc học trực tuyến, kinh nghiệm và bài học của các nước…

Giáo dục đại học ứng phó với đại dịch Covid-19: Tác giả: Sjur Bergan, Tony Gallagher, Ira Harkavy, Ronaldo Munck và Hilligje van’t Land.

Cuốn sách này khai thác những phản ứng khác nhau của giáo dục đại học đối với đại dịch Covid-19 trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và cả châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Cuốn sách có nhiều chia sẻ từ quan điểm của những nhà lãnh đạo giáo dục đại học cũng như từ quan điểm của các cơ quan công quyền hoặc các chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể về chính sách và thực tiễn giáo dục đại học.

Cuốn sách mô tả những cách khác nhau mà giáo dục đại học đang đối mặt đại dịch Covid-19 với mục đích hỗ trợ cho các trường đại học, đặc biệt là nhân viên và sinh viên cũng như các đối tác của họ, đóng góp vào một tương lai bền vững hơn.

Covid-19 và cuộc cách mạng trong giáo dục đại học ở Ấn Độ: Tác giả là tiến sĩ A. M. Rawani, Ajit Kumar Singh.

Virus corona đã làm ngưng trệ mọi lĩnh vực. Giáo dục đại học cũng bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các trường học. Ngay cả khi trường học được mở cửa trở lại thì những quy định về giãn cách vẫn còn tiếp tục được áp dụng.

Cuốn sách được biên soạn nhằm gợi ý những phương pháp thay thế nhằm thiết lập lại những quy trình giáo dục sau thời kỳ bùng phát Covid-19.

Các phương pháp gợi ý ít nhiều đều có những khó khăn nên cuốn sách dành riêng một chương để nói về những thách thức này. Cuốn sách cũng trình bày về sự chuẩn bị của những cơ sở giáo dục cho trạng thái bình thường mới và các chiến lược được xây dựng dựa trên phân tích SWOT cho giáo dục đại học trong trạng thái bình thường mới.

Các phương pháp được đề xuất sẽ không chỉ giúp thiết lập lại hoạt động giáo dục đại học sau thời kỳ bùng phát Covid-19 mà còn giúp nắm bắt cơ hội triển khai giáo dục 4.0 sớm hơn dự kiến.

Dạy và học trực tuyến ở đại học trong đại dịch Covid-19: Quan điểm và kinh nghiệm quốc tế: Biên tập: Roy Y. Chan, Krishna Bista, Ryan M. Allen.

Cuốn sách ghi lại những tác động toàn cầu của đại dịch Covid-19 đối với việc dạy và học trong giáo dục đại học, tập trung vào trải nghiệm của sinh viên và giảng viên về giáo dục trực tuyến và từ xa.

Cuốn sách mang đến cho người đọc những sáng kiến ​​mới, thách thức bất ngờ và bài học kinh nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết để hiểu rõ hơn về việc dạy và học trực tuyến trong đại dịch Covid-19, cuốn sách này nghiên cứu việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã tác động như thế nào đến trải nghiệm của sinh viên, giảng viên và nhân viên khi bị phong tỏa bởi Covid-19.

Tác phẩm bắt đầu với việc đánh giá những thách thức mà các trường đại học và nhà giáo dục phải đối mặt trong nỗ lực vượt qua khó khăn thực tế liên quan việc phát triển phương pháp sư phạm và xây dựng chương trình trực tuyến hiệu quả.

Sau đó, dựa trên những hiểu biết này, tác giả nhấn mạnh trải nghiệm của sinh viên và xem xét các vấn đề về kết nối xã hội và bất bình đẳng.

Cuối cùng, cuốn sách đặt vấn đề Covid-19 có thể mang lại những bài học gì cho sự phát triển của đào tạo trực tuyến và từ xa trong giáo dục đại học trong tương lai.

Học tập và giảng dạy trong đại dịch Covid-19: Tác giả Fernando M. Reimers, Uche Amaechi, Alysha Banerji, Margaret Wang.

Đại dịch Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn lớn cho nền giáo dụ c trên toàn thế giới. Để giảm thiểu thiệt hại về giáo dục mà sự gián đoạn như vậy sẽ gây ra, các cơ quan quản lý giáo dục trên toàn thế giới đã tạo ra nhiều cơ chế giáo dục thay thế khác nhau.

Cuốn sách này trình bày kết quả của một phương pháp tiếp cận tạo ra sự hòa hợp giữa nghiên cứu, giảng dạy và tiếp cận cộng đồng có được từ việc thu hút sinh viên sau đại học với hệ thống các trường học. Mục đích là giúp xác định cách duy trì cơ hội giáo dục trong thời gian gián đoạn gây ra bởi đại dịch.

Bài học từ phong tỏa – Di sản giáo dục của Covid-19: Tác giả Tony Breslin.

Bài học từ phong tỏa khám phá tác động của Covid-19 đối với hệ thống giáo dục, học sinh và phụ huynh – những đối tượng mà nhà trường đang phục vụ, và với những người đang làm việc trong trường học, cũng như làm việc cùng các trường học.

Đồng thời, tác giả đặt câu hỏi về hệ quả dài hạn của đại dịch có thể đối với giáo dục là gì.

Dựa trên tiếng nói của hơn một trăm học sinh, phụ huynh và các chuyên gia, cuốn sách tiết lộ cách thức giáo viên và người học đang thích ứng với thực tiễn trong các lĩnh vực như mô hình hóa chương trình giảng dạy, sự tham gia của phụ huynh, kiểm tra và đánh giá và học tập kết hợp và trực tuyến.

Ngoài ra, cuốn sách còn đánh giá di sản giáo dục của Covid-19 là gì và những tiềm năng mà nó mang lại để điều chỉnh cách chúng ta “làm” giáo dụ

Việt Tú và Minh Phương // https://zingnews.vn.- 2021 (ngày 11 tháng 9)

Views: 48