Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Làm như thế nào, mới có thể tạo được sức khỏe, thể chất, sự minh mẫn tinh thần và niềm vui sống tự nhiên. Bằng cuộc cách mạng tự thần này phát xuất từ hai điểm cơ bản: Hiểu rõ bản chất của sự sống cùng vai trò và vị trí của con người trong cuộc sống, đồng thời hiểu rõ Luật Thiên Nhiên tức Trật Tự của Vũ Trụ. Tuân theo Trật Tự Vũ Trụ trong mọi mặt của đời sống từ sinh hoạt thể xác đến tinh thần và xã hội, trước hết là trong dinh dưỡng từng ngày: ăn uống đúng đắn, plù hợp nhu cầu sinh học tự nhiên….
Khái quát về thuật dưỡng sinh, nguyên lý vô song – âm dương; âm dương của thức ăn; chế độ ăn uống dưỡng sinh; nghệ thuật ăn chay; quá trình điều trị bệnh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 25