Giáo trình quản trị kinh doanh

Nhằm nâng cao một bước tính gắn kết giữa các kiến thức môn học quản trị kinh doanh với cac môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành, giúp mục tiêu đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có đủ kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị cụ thể ở doanh nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế…
Khái quát những kỹ năng cơ bản về quản trị kinh doanh; nhà quản trị; tạo lập doanh nghiệp; quản trị quá trình sản xuất; quản trị nhân lực; quản trị chất lượng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 17