Kỹ thuật trồng gấc

Trong những cây thuốc được gây trồng không chỉ làm thuốc mà còn để phát triển kinh tế, để làm giàu trên phạm vi cả nước thì ngày nay phải xếp cây gấc lên vị trí hàng đầu. Có thể tạm so sánh cây gấc Việt Nam giống như cây Nhân sâm của Triều Tiên, Hàn Quốc vậy!
Giới thiệu đặc điểm loài, giống gấc, giá trị của cây gấc, các sản phẩm từ gấc; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây gấc; cách thu hái và chế biến gấc…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 62