Kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi từ các phụ phẩm công, nông nghiệp

Trong những năm gần dây, khi đàn gia súc của Việt Nam tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, thì nhu cầu về thức ăn lại trở nên nóng bỏng bởi tập quán chăn thả và tận dụng theo mùa vụ đã không thể đáp ứng yêu cầu chăn nuôi đang trong xu hướng công nghiệp hoá hiện nay. Vì vậy, việc tận dụng phụ phẩm công, nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt là gia súc nhai lại ở nước ta vốn rất dễ thiếu thức ăn vào mùa đông, mùa khô là việc làm mang lại nhiều lợi ích và đảm bảo chăn nuôi hiệu quả…
Giới thiệu những phụ phẩm công, nông nghiệp thông dụng nhất có thể sử dụng hiệu quả làm thức ăn chăn nuôi hiện nay; phổ cập những phương pháp đơn giản, dễ làm, ít rủi ro nhất để bà con nông dân có thể tự chế biến được ngay tại nông hộ lượng thức ăn cho đàn gia súc của mình…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16