Di tích, danh thắng Tuyên Quang

Tuyên Quang là phần lãnh thổ tươi đẹp, lâu đời của Tổ quốc Việt Nam. Trên đất Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt thời kỳ cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang nằm trong căn cứ địa, có Tân Trào dược chọn làm thủ đô lâm thời Khu Giải phóng, là An toàn khu của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, dơn vị quân đội. Tuyên Quang cũng là mảnh đất làm nên những chiến công Binh Ca, Khe Lau…
Giới thiệu về các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và những công trình lịch sử ở tỉnh Tuyên Quang như: Tấm bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, Thành Tuyên Quang, Thành nhà Bầu, Đền Hạ, Cánh đồng Hoà Mục – Bãi tha ma quân Pháp, Mỏ than – Nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên, Di tích Phàn khu Nguyễn Huệ ở Ao Búc…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 40