Các đề thi theo hình thức tự luận môn toán

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo để luyện tập, quyển sách “Các đề thi theo hình thức tự luận môn toán” là tài liệu tốt, giúp các em ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Đại học và Cao đẳng…

Giới thiệu các đề thi Đại học và Cao đẳng môn Toán từ năm học 2002 – 2003 đến năm học 2008 – 2009. Giới thiệu các đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giới thiệu các đề thi tự luận môn Toán do các trường Cao đẳng tự ra trong kì thi vào tuyển sinh năm học 2007- 2008…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 29