Kỹ thuật nuôi và chăm sóc vịt

Chăn nuôi vịt – ngan ở nước ta trong những năm qua đã có những bước nhảy vọt: Từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, tự phát, dần dần chuyển thành chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại. Năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng, cho lợi nhuận ngày càng nhiều. Chăn nuôi vịt – ngan không còn là một nghề phụ, nhiều nơi đã trở thành một trong những nghề sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp. Về mặt xã hội, chăn nuôi vịt – ngan đã có vị thế mới, góp phần làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu ngành chăn nuôi và góp phần xóa đói giám nghèo cho người nông dân nước ta…
Khái quát về đăc tính sinh lý loài vịt và phương thức chăn nuôi vịt; Kỹ thuật nhân giống đàn vịt; Thức ăn và kỹ thuật chế biến thức ăn cho vịt; Một số giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi vịt; Phòng tránh dịch bệnh cho đàn vịt…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16