Hoa Soma trên đồi núi

Sách m?i
Hoa Soma trên đồi núi: Truyện kể về hai chị em Shama Ayi và Zinzi với cuộc sống khốn khó nhưng vẫn nỗ lực sống mạnh mẽ như những bông hoa Soma trên đồi núi cằn khô.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031908; TN/VN.031909; TN/VN.031910

 

Visits: 12