Giống như là chết

🌿🌿Giống như là chết: Khám phá sự căng thẳng giữa nghệ thuật và thực tế, hậu quả của những đam mê không được kiểm soát. Thông qua nhân vật Olivier, Maupassant đã khai thác những khía cạnh đen tối của bản chất con người và sức mạnh hủy diệt của nỗi ám ảnh.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Giống như là chết / Maupassant; Cao Việt Dũng dịch. – Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. – 323tr. ; 20cm

ISBN: 9786044720326

Số phân loại: 843.8

Chủ đề: Văn học cận đại; Tiểu thuyết Pháp

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030262

📒Kho mượn: MVV.043585; MVV.043586

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 11