Người cá

Sách m?i
Bác sĩ người Argentina Salvator, một nhà khoa học và nhà phẫu thuật chưa có giấy phép, đã tạo cho con trai ông, Ichthyander người cá. Thí nghiệm này thành công nhưng nó hạn chế khả năng tương tác bên ngoài môi trường nước của cậu trai trẻ. Cậu phải sống phần lớn thời gian trong nước. Một thợ kiếm ngọc trai ở địa phương là Pedro Surita đã biết được khả năng đặc biệt của Ichthyander và tìm cách lợi dụnng cậu bé.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029134

Kho mượn: MVV.041374

 

Views: 7