Vì sao phật giáo giàu tính chân lý

Sách m?i
Kết hợp tâm lý học tiến hóa với khoa học thần kinh tiên tiến để bảo vệ những tuyên bố cấp tiến cốt lõi của triết học Phật giáo: Chọn viên thuốc màu đỏ; Những nghịch lý về thiền; Khi nào cảm xúc là ảo tưởng; Phúc lạc, thăng hoa và những lý do quan trọng hơn để tập thiền; Khi bản ngã được cho là không tồn tại…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029118

Kho mượn: MVV.041336; MVV.041337

 

Visits: 20