Người thầy

🌿🌿Người thầy: Cuốn sách viết về những công lao của anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức (Ba Quốc) và những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, cha con, thầy trò…Những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành Tình báo tiếp thu tỏng quá trình trưởng thành.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Người thầy : Truyện / Nguyễn Chí Vịnh. – Tái bản lần 2. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2024. – 495tr. ; 24cm

ISBN: 9786044853635

Số phân loại: 895.92234

Chủ đề: Văn học hiện đại; Truyện ngắn Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVL.017214

📒Kho mượn: MVL.021055; MVL.021056

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 11