Tâm bệnh học

🌿🌿Tâm bệnh học: Trình bày kiến thức về tâm bệnh học; các lý thuyết về tâm bệnh; lượng giá và chuẩn đoán bệnh tâm thần; phân loại bệnh tâm thần; điều trị bệnh tâm thần; bệnh tâm thần phân liệt; bệnh rối loạn khí sắc; bệnh rối loạn lo âu…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Tâm bệnh học / Phạm Toàn. – In lần 5. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. – 543tr. ; 20cm

ISBN: 9786041224728

Số phân loại: 616.89

Chủ đề: Điều trị; Tâm bệnh

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030229

📒Kho mượn: MVV.043519; MVV.043520

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 8