Rối loạn nuốt ở người lớn

Sách m?i

Gồm 4 phần: Chẩn đoán rối loạn nuốt ở người lớn; Phục hồi chức năng nuốt; Kích thích điện thần kinh cơ trong điều trị rối loạn nuốt; Đọc kết quả nghiên cứu nuốt trên video huỳnh quang (VFSS).

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016241

Kho mượn: MVL.019638; MVL.019639

 

Views: 4