Giảm cân nửa thân dưới

Giảm cân nửa thân dưới: Viết về chế độ ăn Kanon để giảm cân nửa thân dưới hiệu quả: Tại sao đã ăn kiêng nhưng thân dưới vẫn béo?; Chỉ ăn bằng lượng thải ra, cách giảm béo thân dưới; Ăn đúng cách để giúp cơ thể loại bỏ chất thừa, cách ăn hiệu quả hơn theo chế độ Kanon; Cách ăn để không bị béo bộ phận; cách ăn giữ dáng.

Kho đọc: DVV.029447

Kho mượn: MVV.041996; MVV.041997

 

Views: 0