Bí đầu ra

Sách m?i
Bí đầu ra: Viết về táo bón – cội nguồn của mọi vấn đề; Nhật Bản, quốc gia kém phát triển trong việc điều trị táo bón; Tại sao không thể đào thải phân như mong đợi?; Lối sống sinh hoạt: Nếu thay đổi lối sống, đại tiện sẽ trở nên dễ dàng; Thuốc trị táo bón tốt dẫn đến phân tốt là gì?

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029326

Kho mượn: MVV.041759; MVV.041760

 

 

Visits: 6