Nâng cao chất lượng nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu cho người dùng tin tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 Bổ sung vốn tài liệu phục vụ bạn đọc là giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ thư viện, là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành thư viện bên cạnh các yếu tố khác như: cán bộ thư viện, cơ sở vật chất và bạn đọc. Bốn yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên sự tồn tại và phát triển của một thư viện.

    Công việc bổ sung vốn tài liệu mới hàng năm của Thư viện tỉnh Bình Thuận trong những năm qua về cơ bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của bạn đọc. Để thực hiện nhiệm vụ ấy, Phòng Hành chính – Tổng hợp tích cực tham khảo, thu thập nhu cầu dùng tin của người đọc nhằm bổ sung sách mới phù hợp, có chất lượng phục vụ bạn đọc kịp thời. Trong quá trình bổ sung, viên chức làm công tác bổ sung sách phải tra trùng, đối chiếu và xác định nội dung ấn phẩm trên danh mục, rồi mới bổ sung.

Sách mới được bổ sung

    Năm 2023, Thư viện tỉnh Bình Thuận dự kiến bổ sung 4.500 bản sách mới với nhiều chủ đề như: chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa học thường thức, sách tâm lý, sách văn học,  sách thiếu nhi,…góp phần làm đa dạng các kho sách của thư viện. Bên cạnh đó Thư viện tỉnh còn nhận được sách từ các nguồn: biếu, tặng của các nhà xuất bản, các cơ quan xuất bản. Nhờ vậy số lượng bạn đọc đến Thư viện khai thác, nghiên cứu các loại hình tài liệu ngày càng nhiều, số lượng phục vụ bạn đọc và số sách báo lưu hành năm sau cao hơn năm trước. Thư viện không chỉ phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ hưu trí, học sinh, giáo viên, nông dân, công nhân mà còn phục vụ cho đối tượng là sinh viên ở các trường đại học, cán bộ làm công tác nghiên cứu, công tác Đảng, các cán bộ đang theo học các lớp chính trị từ sơ đến trung cấp…

    Xe thư viện đa phương tiện phục vụ đọc sách lưu động tại trường học

    Hàng năm Thư viện tỉnh được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận phân bổ dự toán mua sách từ nguồn kinh phí chi công việc để mua sách in, sách số hóa và xây dựng kho sách lưu động. Thư viện tỉnh thực hiện việc luân chuyển sách, phục vụ đọc sách lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm khai thác sử dụng tối đa vốn tài liệu, tăng thêm nguồn sách báo phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhân dân và các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, xã hội cho địa phương nói riêng và cả nước nói chung theo Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, sự nghiệp giáo dục – đào tạo, nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí, thoả mãn nhu cầu đọc của người đọc.

Thu Vân – Thư Viện Tỉnh

Views: 0