Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Tuyên truyền về Nhận diện và Phòng chống lừa đảo trực tuyến

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam:

——————————————————————–

 

——————————————————————–

MỘT VÀI VIDEO CẢNH BÁO LỪA ĐẢO:

Nhận diện Lừa đảo đánh cắp MXH

Nhận diện Dấu hiệu lừa tuyển dụng 

Nhận diện Lừa đảo đầu tư

Nhận diện Lừa đảo con cấp cứu

Nhận diện Lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng

Nhận diện Lừa đảo tình cảm

Nhận diện Lừa người cao tuổi

Nhận diện Lừa tuyển cộng tác viên

Nhận diện Cuộc gọi lừa đảo Deepface

 

Hits: 10