Hỏi đáp về thực dưỡng

Giới thiệu thực đơn cơ bản, cách chế biến và vận dụng gia giảm thực đơn để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ và phòng chữa 36 chứng bệnh hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, tạp bệnh…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVN.029072

Kho mượn: MVN.029732; MVN.029733

 

Hits: 2