Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn

Sách m?i
Giới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028478; DVV.028441

Kho mượn: MVV.040396

 

Views: 7