Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện

Sách m?i
Hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028434

Kho mượn: MVV.040387; MVV.040448

 

Visits: 27