15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân

15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân: Viết về 15 nguyên tắc để phát triển bản thân: Nguyên tắc có chủ đích; Nguyên tắc nhận thức; Nguyên tắc chiếc gương; Nguyên tắc suy ngẫm; Nguyên tắc nhất quán; Nguyên tắc môi trường; Nguyên tắc thiết kế; Nguyên tắc nỗi đau; Nguyên tắc chiếc thang; Nguyên tắc dây chun; Nguyên tắc đánh đổi; Nguyên tắc tò mò; Nguyên tắc làm gương; Nguyên tắc mở rộng; Nguyên tắc đóng góp.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029450

Kho mượn: MVV.042002; MVV.042003

 

 

Hits: 6