Lời từ chối hoàn hảo

Sách m?i
Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật đưa ra lời từ chối tích cực trong cuộc sống nhưng không ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh; Hướng dẫn cách từ chối mà vẫn có được sự đồng thuận của mọi người.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029181

Kho mượn: MVV.041466; MVV.041467

 

Views: 9