Trí tuệ cảm xúc

Sách m?i
Đưa ra những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc, hướng dẫn từng bước để phát triển chỉ số EQ và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, giúp cuộc sống sẽ trở nên lành mạnh, hạnh phúc: Quan sát và bộc lộ cảm xúc; Các tiêu mô thức; Thay đổi góc nhìn; Ngừng hành hạ bản thân; Đối thoại nội tâm; Lập trường nhận thức;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029109

Kho mượn: MVV.041317; MVV.041318

 

Views: 6