101 câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản

Sách m?i

Gồm các câu hỏi đáp về những nội dung liên quan đến kỹ năng đầu tư, các bước đầu tư, đòn bẩy tài chính và các vấn đề về hợp tác đầu tư chung, đấu tư lướt sóng hay cách thức định giá bất động sản…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029100

Kho mượn: MVV.041300; MVV.041301

 

Views: 2