Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm, tiểu cảnh kiến trúc quảng trường thành phố

Sách m?i
Trình bày nguyên lý thiết kế đồi núi, mặt nước; tiểu phẩm kiến trúc trong công viên; hành lang đi bộ – nhà tạ trong công viên; thiết kế non bộ – tường chắn đất – hồ thuỷ cảnh; xanh hoá giao thông – xanh hoá khu ở; cây xanh, hoa cảnh thường gặp; cổng – cửa cảnh – cầu cảnh – thuỷ cảnh; tiểu phẩm hoàn cảnh; những ví dụ tiểu phẩm kiến trúc hoàn cảnh và quảng trường thành phố.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016244

Kho mượn: MVL.019644; MVL.019645

 

Views: 9