Ngay bây giờ hoặc không bao giờ

Ngay bây giờ hoặc không bao giờ: Viết về 23 thói quen giúp bản thân vượt qua sự trì hoãn: Sử dụng quy tắc 80/20 để ra quyết định; Liên hệ mọi hành động đến mục tiêu S.M.A.R.T; Nắm bắt ý tưởng của bạn; Tạo ra một hệ thống gồm 43 thư mục; Tạo ra những danh sách dự án; Tạo danh sách các bước cần làm trong mọi thứ; Ghép những công việc được thực hiện hàng ngày có tính chất tương tự; Thực hiện từng quy trình và từng dự án một; Lên kế hoạch đánh giá tuần; Làm đánh giá tháng; Nói “không” với những hoạt động có mức độ ưu tiên thấp;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029454

Kho mượn: MVV.042010; MVV.042011

 

Views: 0