Bất động sản cho thế hệ tương lai

Sách m?i

Bất động sản cho thế hệ tương lai: Viết về nhận diện tình trạng tài chính; 7 ngộ nhận về tiền bạc; 7 bài học quan trọng nhất về tài chính; Bạn cần gì trong cuộc sống và nó đáng giá bao nhiêu?; Dạy con cách tự mua nhà.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029121

Kho mượn: MVV.041342; MVV.041343

 

Visits: 5