Thực hành chánh niệm

Thực hành chánh niệm: Giới thiệu 75 bài thực hành chánh niệm đúc kết từ quá trình hành thiền cùng nhiều năm giảng dạy thiền của tác giả. Giới thiệu những cách tiếp cận chánh niệm đơn giản mà hiệu quả, phù hợp với nhiều tính cách và lối sống khác nhau, những bài tập chi tiết, tỉ mỉ giúp người đọc dễ nắm bắt và thực hiện theo.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029694

Kho mượn: MVV.042490; MVV.042491

 

Visits: 10