Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm: Gồm 6 phần: Những thuật căn bản trong việc đối nhân xử thế; Sáu cách gây thiện cảm; Mười hai cách hướng người khác theo suy ghĩ của bạn; Chín cách sửa tính người mà không làm họ; Những bức thư mầu nhiệm; Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc gia đình

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029813

Kho mượn: MVV.042719; MVV.042720

 

Visits: 7