Những ngày đầu

Những ngày đầu: Tập truyện gồm 8 truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài: Những ngày đầu, Khiêng máy, Thảo, Tội làng, Khác trước, Người mất trí, Bác Niệm, Chuyện cũ.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029772

Kho mượn: MVV.042637; MVV.042638

 

Visits: 13