Nghệ thuật yêu

Nghệ thuật yêu: Phân tích lý thuyết về tình yêu, lý giải tình yêu, hình thái khác nhau của tình yêu. Yêu phải chăng là một nghệ thuật?; Lý thuyết về tình yêu; Tình yêu và sự tan rã của tình yêu trong xã hội phương Tây hiện đại; Thực hành yêu.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029823

Kho mượn: MVV.042739; MVV.042740

 

Visits: 9