Dũng cảm đương đầu phép màu sẽ đến

Dũng cảm đương đầu phép màu sẽ đến: Gồm các câu chuyện: Hạt mầm nhút nhát; Hãy dang cánh và bay đi nào!; Bầy thỏ tỉnh ngộ; Con rắn trong ly rượu; Mục sư và con dê; Nỗi sợ của sư tử và voi; Chú lính chì dũng cảm…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029830

Kho mượn: MVV.042753; MVV.042754

 

Views: 0